•  muhasebe@hdmuhasebe.com
  •  +90 212 236 38 53 - 260 55 14

Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartlarına uygun, ilgili mevzuat hükümleri gereğince resmi defterlerin tutulması ve raporlaması
Beyannamelerin, mali tabloların ve diğer belgelerin düzenlenmesi
Sabit kıymet kayıtlarının tutulması ve raporlanması

Mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kendi bünyelerinde muhasebe altyapısının oluşturulması
Firma personellerinin güncel mevzuat ve muhasebe uygulamaları konularında eğitim ve bilgilendirmesi
SGK ile ilgili tüm bildirgelerin verilmesi, bordroların ve diğer belgelerin düzenlenmesi